JFIF File

SectormanagerStrategie&Infra(lidMT)

De kerntaak van de sector Strategie & Infra is het borgen van de Limburgse drinkwatervoorziening voor de toekomstige generaties Limburgers. De drinkwatersector zit in een periode waarin de vanzelfsprekendheid en voorspelbaarheid op een aantal fundamentele zaken voor de drinkwatervoorziening nu en op langere termijn dreigen te veranderen. De drinkwatersector richt zich daarbij op een brede watertransitie, gericht op een klimaat robuust en duurzaam watersysteem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert voor alle functies in de samenleving waar het voor hun bestaan van vitaal belang is. In de planvorming en inrichting van WML’s infrastructuur moet er met grote veranderingen rekening gehouden worden. WML moet zich daarop gaan organiseren en qua werkwijze in aanpassen. De vorming van de sector Strategie & Infra en het hierin samenbrengen van de strategische denkkracht van WML is hierin al een belangrijke stap. De uitdaging voor de Sectormanager Strategie & Infra is om de volgende stappen te gaan zetten, in het door ontwikkelen van deze sector en van WML. Reacties via Equipe: https://equipe-bv.nl/vacature/clustermanager-strategie-infra/

Goed geregeld

 • Reageren via Equipe (https://equipe-bv.nl/vacature/clustermanager-strategie-infra/)
 • Reageren kan tot en met 19 maart 2023
 • Lid van het Managementteam van WML
 • Goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Bij WML halen we het beste in Limburg naar boven. Dag in dag uit, 24 uur per dag, zorgen we voor fris, helder en betrouwbaar drinkwater voor alle Limburgers. Dat doen we met een team van zo’n vierhonderd watermakers, die met passie en vakmanschap iedere dag het beste in zichzelf naar boven halen. En in elkaar. Onze uitdaging ligt in het garanderen van de drinkwaterkwaliteit en –levering voor alle Limburgers, ook in de toekomst. Om dat te bereiken, investeren we in behoud en ontwikkeling van de kennis van onze medewerkers. Aangezien dit een traject van jaren is, bieden we onze medewerkers veel ontwikkelmogelijkheden en uitgebreid pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

JFIF File

Dit ga je doen

Binnen de sector Strategie & Infra zijn ongeveer 60 fte werkzaam verdeeld over een drietal afdelingen: Onderzoek & Advies, Projectmanagement, Engineering en Geo Data Beheer. Afdelingen met veelal hoog opgeleide professionals.

Als Sectormanager Strategie & Infra vervul je een dubbelrol. Enerzijds ben je als MT-lid samen met jouw collega MT-leden verantwoordelijk voor het concernmanagement van WML en acteer je vanuit WML perspectief in besluitvorming die je met verve uitdraagt binnen de organisatie. Anderzijds ben je de aanjager van de transformatie binnen jouw sector waarbij je de verbinding zoekt met de andere sectoren om te komen tot een integrale aanpak en werkwijze zodat de transformatie in de volle breedte gestalte kan krijgen. Je inspireert en bouwt mee aan het WML van de toekomst waarbij je met respect voor het verleden coacht op de veranderingen die nodig zijn om de beschikbaarheid en de kwaliteit van ons drinkwater te waarborgen. Hiertoe geef je op een faciliterende en inspirerende wijze leiding waarbij je in staat bent om op cruciale momenten de juiste focus aan te brengen en besluiten te nemen. In aanvulling op je eigen strategische visie zorg je ervoor dat de juiste expertise wordt georganiseerd om strategische vraagstukken te kunnen beantwoorden en deze te vertalen naar een concreet plan voor de inrichting van de totale drinkwater infrastructuur. Je bepaalt in gezamenlijkheid welke projecten voor de drinkwater infrastructuur wanneer uitgevoerd moeten worden, jaagt de innovatiekalender aan en stimuleert onderzoeken die nodig zijn. Daarnaast geef je vorm aan de (regionale) lobby om in gezamenlijkheid de opgave van WML en de drinkwatersector te realiseren. Je zorgt ervoor dat de buitenwereld naar binnen komt en de binnenwereld in het belang van WML en de drinkwatersector naar buiten wordt uitgedragen. Je bevordert kennis- en informatie-uitwisseling over externe ontwikkelingen en wendingen op een dusdanige wijze dat alle watermakers betrokken worden bij het ontwerpen, plannen en realiseren van de toekomstige drinkwaterinfrastructuur van WML en tijdig geïnformeerd zijn, zodat zij hierop kunnen acteren. Last but not least heb je een stevige stem en cruciale adviserende rol richting Directeur, MT en RvC over de lange termijn inrichting van de drinkwatervoorziening in Limburg, over de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die invloed (kunnen) hebben op de taken en strategische doelen van WML en welke consequenties dit concreet heeft voor het ontwerp, de realisatie van de beoogde infrastructuur, de projecten en initiatieven die WML zich ten doel heeft gesteld.

Voor deze functie zoeken wij een strategische generalist in hart en nieren met een duidelijke visie op een duurzame watervoorziening in het algemeen en de toekomst van de Limburgse drinkwatervoorziening in het bijzonder. Deze visie weet je te vertalen naar een werkbare strategie waarbij je de verbinding zoekt en in verbinding blijft met jouw collega Sectormanagers en de Directeur. Hierbij kun je je kwetsbaar en open opstellen om vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen WML naar een nieuw tijdperk te loodsen. Een tijdperk van continue verandering en inspelen op ontwikkelingen die invloed hebben de drinkwatervoorziening van nu én de toekomst. Schakelen van strategisch naar tactisch niveau, waarbij je denkt in oplossingen en mogelijkheden, doe je van nature. Jouw ervaring heb je opgebouwd vanuit een vergelijkbare strategische managementpositie liefst binnen een technische / adviserende omgeving waarbij je gewend bent om verschillende petten af te wisselen en vanuit organisatiebelang in de volle breedte besluiten te nemen. Eerder heb je succesvol transformaties geleid vanuit daadkracht, verbinding, doorzettingsvermogen waarbij je spiegelt en je blijft je verbazen en verwonderen. Verder ben je te typeren als: een strategisch denker, creatief, flexibel, innovatief en verandergericht.

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met de contactpersonen van Equipe: Désireé Alzer, Managing/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386 of Luc Theunissen, Directeur/Senior Consultant bereikbaar via 043-3299955 of 06-29085279. Zij voeren in de weken 12 en 13 gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van WML worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksronden plaatsvinden met de selectie- en benoemingsadviescommissie van WML. Deze gesprekken staan gepland in de weken 15 en 16. Doelstelling is om de procedure vóór 1 mei a.s. af te ronden. Een competentieanalyse, 360 graden referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Pluspunten van deze functie

 • De functie is ingedeeld in schaal O/15 volgens de CAO waterbedrijven (minimaal € 6735 en maximaal € 9591)
 • Naast het salaris ontvang je een individueel Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB) van in totaal 23,13% van het salaris. Hiermee kun je de keuzes maken die bij jou passen en een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Je bouwt mee aan het strategisch beleid en bijbehorende organisatieontwikkeling van WML.

Jouw profiel

 • Een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring/affiniteit met de sector
 • Je bent een strategische generalist in hart en nieren met een duidelijke visie op een duurzame watervoorziening in het algemeen en de toekomst van de Limburgse drinkwatervoorziening in het bijzonder.
 • Je bent te typeren als: een strategisch denker, creatief, flexibel, innovatief en verandergericht.

Interesse? super!

Heel leuk dat je interesse hebt. Stuur een spetterende mail naar Hanny en laat haar weten waarom jij dé nieuwe watermaker bent voor WML. Wie weet, praten we binnenkort dan verder over een match tussen jou en WML.

Wil je solliciteren of kennismaken?

 • Solliciteren
 • Kennismaken
Ik wil solliciteren

Word of pdf, max 5MB per bestand.